Ossmat Г§ Д± kmД± Еџ Sorular

МАТЕМАТИКА – slavkorodic.edu.rs

5. д) 1 оштар, 1 прав и 2 тупа Тачан одговор – 1 бод. 6. а) Растојање од центра кружнице до било које тачке на кружници је 3 cm. б) Највеће растојање између две тачке на кружници је 6 cm.

ТЕСТ МАТЕМАТИКА

г) 2 оштра и 2 тупа д) 1 оштар, 1 прав и 2 тупа 6. На слици је приказанa кружница полупречника 3 cm са центром O. Допуни реченице одговарајућим бројевима тако да буду тачне.

На основу члана 21 – nbs.rs

О Д Л У К У О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА БАНКЕ 1. У Одлуци о адекватности капитала банке („Службени гласник РС“, бр. 103/2016, 103/2018, 88/2019 и 67/2020), после тачке 13а. додаје се

Каталог уџбеника за 2020/21.

Ossmat Г§ Д± kmД± Еџ Sorular

м нско г нте рв ал а а који е т ел решл тај п ут; ‒ у м ‒ А к зна ср ед њу б рзи н ел а да л о нда зн амк ксе н р ета лу не ко м тре у квр е(з сдњ ( по ч у) брзи нау обу а д …

Уџбеници Сајт

ПРВИ РАЗРЕД: ПРЕДМЕТ: УЏБЕНИЦИ И ДРУГА НЕОПХОДНА ЛИТЕРАТУРА: Српски језик "Српски језик 1" – читанка за први разред гимназије, Миодраг Павловић, Зона …

И З Ј А В У – so.os.sud.rs

На основу члана 13. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“,